Nejen projektový management

Naše společnost nenabízí pouze službu project management. Mezi další nabízené a zákazníky hojně poptávané služby patří poradenská činnost, projektová činnost, management bezpečnosti práce, služby v oblasti životního prostředí, projekční a inženýrská činnost v oblasti energetiky, realizace investic a také prodej reality různých druhů v různých lokalitách.

Projektová činnost

Nejsme jen odborníky na řízení projektů (project management), zabýváme se také projektovou činností. Provedeme Vám architektonické studie a také studie proveditelnosti. Dále umíme vyhotovit dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro provádění stavby, dokumentaci skutečného provádění stavby a také dokumentaci bouracích prací. Veškeré dokumentace jsou zpracované přesně podle požadavků příslušných vyhlášek.